JAK DZIAŁAMY
GODZINY FUNKCJONOWANIA
Przedszkole prowadzi działalność w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 6 00 do 16 45.

ROK PRZEDSZKOLNY
Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

PRZERWA LETNIA
Przerwa letnia w pracy przedszkola trwa 1 miesiąc, w miesiącu lipcu.

CZESNE
Za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane jest czesne w kwocie 220 zł za miesiąc, przy czym język angielski, rytmika, a także udział w spektaklach, wycieczkach i koncertach ujęte są w tej odpłatności. Nie ma składek na komitet rodzicielski.

ŻYWIENIE
Stawka żywieniowa w wynosi 5,00zł za dzień. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest na podstawie kosztów zakupu artykułów spożywczych i zalecanych norm żywieniowych dla dzieci. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej.

POSIŁKI
Dzieci otrzymują 3 posiłki: śniadanie o 9:00, drugie śniadanie o 11:00 i obiad o 13:00.


ZGŁOSZENIA
Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zgłoszeń na formularzu wydanym przez przedszkole i wypełnianym przez rodziców lub opiekunów dziecka. Formularz Karty zgłoszenia można pobrać także z tych stron. Przedszkole przyjmuje Karty zgłoszeń przez cały rok nie wyznaczając terminu. Lista dzieci przyjętych od nowego roku szkolnego jest ogłaszana w ostatnim dniu roboczym marca. Przy większej ilości dzieci niż wolnych miejsc kryterium przyjęcia jest data zgłoszenia.Przedszkole STEP 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: 052 375 50 50 e-mail: step@przedszkolak.pl