NASZE ATUTY
  • Przedszkole realizuje bardzo atrakcyjny i przyjazny dzieciom program edukacyjny szerzej opisany w oddzielnym punkcie. Zapewnia on zarówno odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, zachowań i postaw społecznych, ale także rozwój inteligencji emocjonalnej, przez co dzieci są radosne, bardziej pewne siebie i lepiej poradzą sobie w szkole.
  • Dzieci nie muszą być przyprowadzane do przedszkola na określoną godzinę. Rodzice mogą przebywać w sali i odwiedzić dzieci w ciągu dnia. W przedszkolu nie ma obowiązkowego leżakowania, a maluchy mogą spać jeśli tego chcą, a rodzice to akceptują.
  • Zgodnie ze standardami przedszkoli w krajach Europy Zachodniej w przedszkolu prowadzone są grupy zróżnicowane wiekowo. Walory i korzyści takiego rozwiązania opisane są w oddzielnym punkcie.
  • Wszystkie dzieci uczestniczą w ramach czesnego w zajęciach dodatkowych wymienionych w pkt. co oferujemy . Nie ma u nas składki na tzw. komitet rodzicielski. Zajęcia dodatkowe są uzgadniane indywidualne i są dodatkowo opłacane. Odbywają się one w innych salach, co nie powoduje zróżnicowania między dziećmi.
  • Mamy zaangażowany, kochający dzieci personel oraz doskonale wykształcone i przygotowane do pracy z dziećmi nauczycielki.
  • Bardzo dobre warunki bytowe i sanitarne, bogate wyposażenie i pomoce dają dzieciom podstawy dobrego samopoczucia i znalezienia dla siebie interesujących form zabawy i nauki.
  • Dzieciom które zostaną przyjęte do naszego przedszkola umożliwiamy zapoznanie się z nowym miejscem jeszcze przed rozpoczęciem uczęszczania. W tym celu rodzice z dziećmi mogą brać przychodzić do przedszkola na zasadzie otwartych drzwi w ustalone dni miesiąca czerwca i sierpnia.Przedszkole STEP 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: 052 375 50 50 e-mail: step@przedszkolak.pl