PROGRAM EDUKACYJNY
Przedszkole realizuje własny program edukacyjny „Nasze dzieci są radosne”.

Genezą programu jest założenie, że wszystkie dzieci w naturalny sposób są radosne, zaś przedszkole ma tę naturalność wzmacniać i wspomagać dając dzieciom radość podczas osiągania kolejnych etapów umiejętności, wiedzy i sprawności.

Pedagogika przyjęta w programie łączą dorobek Marii Montessori i wielu autorytetów pedagogiki i psychologii małego dziecka. Celem pracy pedagogicznej jest zapewnienie naturalnego rozwoju dziecka poprzez dostosowanie zadań do poziomu jego rozwoju, a nie wieku. Podstawową formą tego programu jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. W zadaniach zawarte są: rozwój osobowości i jej integralność oraz autonomia i szacunek dla dziecka.

Program „Nasze dzieci są radosne” opiera się na fundamentalnej prawdzie, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6 lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. Bywają bowiem w okresie przedszkolnym dziecka okresy dużych zmian i takie w których następują one bardzo wolno. Zatem przykładanie wzorca i egzekwowanie jednolitych standardów jest nieuzasadnione, gdyż postępy dziecka należy widzieć w aktualnych jego możliwościach. Jesteśmy bowiem przekonani, że małe dziecko przedszkolne nie jest i nie może być traktowane jak uczeń.

1 | 2 |  3Przedszkole STEP 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: 052 375 50 50 e-mail: step@przedszkolak.pl